Mahmut Paşa Külliyesi

İSTANBUL – Mahmudpaşa’dadır. Sadrazam Mahmud Paşa, 1462/1463-1467 arasında Mimar Sinan-ı Atik’e yaptırmıştır. Cami, türbe, hamam, medrese, -sjbyan mektebi, mahkeme, çarşı ve imaret yapılarından oluşmaktadır. Günümüze yalnızca cami, türbe, han, medresenin dershanesi ve hamamın bir bölümü ulaşmıştır. Külliye yapıları 1755′te onarılmış, 1828′de hünkâr köşkü ve son cemaat yeri sütunları eklenmiştir. Yapı topluluğu, 1939 ve 1953′te yeni onarımlar geçirmiştir. Cami, mihrap ekseni üzerinde, iki kubbeli ana mekân, yanlarda kubbeli bölümler ve beş kubbeli son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yapı kesme taş, mihrap ve kapı mermerdir. Mihrap ve minber XVIII. yy’da yapılmıştır. Hünkâr Kasrı, II. Mahmud dönemindendir.

Küfeki taşından türbe, caminin güney-doğusundadır. Sekizgen planlı, kubbeli yapının dış yüzü lacivert, firuze çini kakmalıdır.

Çifte hamamın erkekler bölümü sağlamdır. 1466′da yapılmış olup, kentin en eski hamamıdır. Yıldız biçimi sıcaklıklı hamamlar grubundandır. Han (Kürkçü Hanı) iki katlı, iki avlulu bir yapıdır. Önleri revaklı odalardan alttakiler beşik tonoz, üsttekiler çapraz tonozludur. Kare avlu ortasında Hacı Küçük Ahmet Ağa’nın mescidi vardır. Bu yapı İstanbul hanlarının en eskisi olup Fatih döneminden günümüze ulaşan tek örnektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir