Kılıç Ali Pasa Külliyesi

İstanbul Tophane Meydanı’ndadır. Donanma Komutanı Kılıç Ali Paşa, 1580′de Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Cami, medrese, hamam, türbe ve sebil, kare alana geometrik bir düzen içinde yerleştirilmiştir. Cami, üç neftidir, ortadaki geniştir. Bu bölüm ortada büyük, yanlarda yarım kubbelerle örtülüdür. Dışa taşkın mihrap da yarım kubbelidir. Yan nefler çapraz tonozludur. Son cemaat yeri iki bölümdür. Dıştaki sütunlara oturan ahşap saçak, içteki beş kubbeyle örtülüdür. Tek şerefeli, klasik üslupta minare sağdadır. Çini süslemeler XVI. yy, kalem işleri XVIII. yy’dandır. Avluda 8 mermer sütuna oturan kubbeyle örtülü şadırvan vardır. Medrese caminin güneybatısındadır.

Klasik Osmanlı medreseleri planındadır. Bu yapı 1941′de Çocuk Esirgeme Kurumu olmuştur. Batıda yer alan hamam, camiden bir sokakla ayrılmaktadır. Tek bölümlü hamamlar planında olup çok köşeli sıcaklık büyük bir kubbeyle örtülüdür. Köşelerdeki nişler derinleştirilerek eyvan biçimine getirilmiştir. Kılıç Ali Paşa Türbesi, avlunun mihrap yönünde, düzgün kesme taştan, sekiz köşeli, iki kubbeli bir yapıdır. Sedef kakmalı kapı üstünde 1586 tarihli yazıt bulunmaktadır.

Sebil, cami avlusunun kuzeydoğu köşe-sindedir. Mermer sütunlu, sivri kemerli, kubbeli bir yapıdır.

‘eski valide sultan külliyesi: Üsküdar, Toptaşı’ndadır. 1577-1583 arasında Nurbanî Sultan adına Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Cami, medrese, darüşşifa, kervansaray, tabhane, imaret, darülkurra geniş, engebeli bir alana yan yana yapılmıştır. Cami, altı payeye dayanan bir kubbe ve yanlarda ikişer kubbeyle örtülü bir mekân planındadır. Dışa taşkın mihrap yarım kubbelidir. Son cemaat yeri iki bölümlüdür. İçteki dört kubbe ve çapraz tonoz, dıştakiy-se eğimli bir çatıyla örtülüdür. Yapı, XVI. yy İznik çinileriyle süslüdür. Mermer minber geometrik bezeklidir. Hünkâr köşkü XVIII. yy kalem işi süslemelidir. Dikdörtgen planlı avlu kubbeli revaklarla çevrilidir. Medrese cami- duvarına bitişiktir. Klasik Osmanlı medreseleri planındadır. Odalarda ocak bulunmaması, yapının tekke olarak kullanıldığını düşündürmektedir.

Darüşşifa caminin doğusundadır, avlu çevresine dizili revaklı odalar planındadır. Doğuda büyük dershane vardır. İmaret. kervansaray ve tabhane yapıları büyük bir alanı kaplamaktadır. İmaret, Fa-tih ve Süleymaniye imaretlerinden sonra, bu türün en büyük yapısıdır. Mekânlar, kubbeli revaklarla çevrili avlunun güney ve kuzeyine yerleştirilmiştir. Yapı günümüzde cezaevi olarak kullanılmaktadır.

Çifte hamam, ayna tonozlu soğukluk, ortası kubbeli, yanları tonozlu ılıklık, büyük kubbeli sıcaklık bölümlerinden oluşmaktadır. Darülkurra caminin güneyindedir; kare planlı, kubbeli bir yapıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir