Sultan Selim Külliyesi

SULTAN SELİM KÜLLİYESİ Sultanselim’de cadde üstündedir. İstanbul’un Halic’e egemen tepelerinden birine yapılmıştır. Yapımı I. Selim döneminde Mimar Acem Ali’nin başlattığı, 1522′de Kanuni döneminde Mimar Sinan’ın bitirdiği sanılmaktadır.

Cami,tabhane,imaret, sıbyan mektebi, hamam ve türbelerin ancak bir bölümü günümüze ulaşmıştır. İmaret, medrese, Ayşe Hatun Türbesi yıkılmıştır.

Merkezde yer alan cami, iki işlevli yapıl-lardandır. Kare planlı ana mekân duvarlara dayanan pencereli bir kasnağa oturmaktadır. İki yanda dokuz kubbeli tabhane işlevinde bölümler vardır. İç avlu 18 sütuna oturan 22 kubbeli revakla çevrilidir. Mermer sütunlar üstündeki hünkâr mahfili kalem işi bezemelidir. Mihrap ve minber klasik üslupta, yalın yapıtlardır. Kapı ve pencere kanatları ahşap süslemenin özgün örnekleridir.

Yavuz Selim Türbesi, mihrap yönündeki avludadır. Çini yazıtında türbeyi 1523′te Kanuni’nin yaptırdığı bildirilmektedir. Tek kubbeyle örtülü, sekiz köşeli yapının önünde, dört mermer sütunlu revak bulunmaktadır. Pencere üstleri ve kubbe kalem işleriyle süslüdür. I. Selim’in sandukası sedef kakma işlemelidir. Şehzadeler Türbesi, bu yapının karşısındadır. Sekiz köşeli, kubbeli, önü revaklı bir yapıdır. Kubbe, duvarlar ve pencere alınlıkları kalem işleriyle süslüdür. Abanoz kapı fildişi kakmalıdır, yanlarda XVI. yy çinisi panolar vardır. İçte Yavuz Selim’in kızları ve Kanuni’nin oğullarının gömülü olduğu beş sanduka bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir