I. Sultan Abdülhamid Külliyesi

DCIM/100MEDIA/DJI_0539.JPG

1. ABDÜLHAMİD KÜLLİYESİ: İstanbul Bahçekapı’dadır. Yapımına I. Abdülhamid döneminde 1775/1776′da başlanmıştır. Külliyenin en önemli özelliği, medrese dershanesinin mescit olarak kullanılmasıdır. İmaretin klasik üslupta büyük bir yapı olduğu bilinmektedir, ancak günümüze ulaşmamıştır. Ticaret Borsası olan medreseyi, 1781′de Mimar Mehmed Tahir Ağa yapmıştır. İki katlı, avlu çevresinde dizili revaklı odalardan oluşan, klasik üslupta bir yapıdır. Köşesinde iki katlı, çapraz tonoz örtülü kitaplık bulunmaktadır. Avludaki mermer şadırvan Barok üsluptadır. Mimar Mehmed Tahir Ağa’ nın 1789′da yaptığı türbe, köşeleri yuvarlatılmış kare mekân biçimindedir, üstü kubbelidir. Hamidiye Türbesi de denilmektedir. Türbe girişi revaklıdır. Pencere ve kapıları sedef kakmalıdır. Burada I. Abdülhamid, IV. Murad ve şehzadeler gömülüdür. Mermer sebil, Barok üsluptadır. Mehmed Tahir Ağa’nın baş mimarlığı sırasında yapılmıştır. İki yanı çeşmeli, kubbeyle örtülü bir yapıdır (Geçmişte sebilin üstünde sıbyan mektebi bulunmaktaydı). Günümüzde bu yapı Zeynep Sultan Camisi’nin yanına taşınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir