Haseki Külliyesi

Haseki Hürrem Sultan Külliyesi – İSTANBUL Haseki’dedir. 1551′de Haseki Hurrem Sultan, Mimar si-nan’a yaptırmıştır. Cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, darüşşifa ve çeşme yapılarından oluşmaktadır, tik cami, Sinan’dan önce, 1539′da yapılmış olup tek kubbeli, kare mekânlıdır; önünde beş kubbeli son cemaat yeri vardır. I. Ahmed, 1612′de yapının doğusuna kubbeli bir bölüm eklet-miştir. Onarılan mihrap mukarnas dolgulu, Barok süslemelidir. Minber kürsüsü ahşap geometrik geçme süslemelidir.

Medrese, ortada avlu, çevresinde revaklı odalar bulunan klasik üsluptadır. Pencere alınlıklarını süsleyen çini panoların bir bölümü Topjcapı Sarayı Müzesi’nde bulunmaktadır, İki kare mekânlı sıbyan mektebine avludan çıkılmaktadır. İmaret, dikdörtgen planlı avlu çevresinde kubbeli revaklar ve iki yanda bulunan odalar planındadır. Onarılan darüşşifa, dispanser olarak kullanılmaktadır. Fatih Külliyesi’nden sonra kentteki ikinci darüşşifadır. Yapı, sekiz köşeli avluyu doğu, güney ve batıdan çeviren odalardan oluşmaktadır. Avlunun güneyinde bir köşesi kesik, kare eyvanlar biçiminde, kubbeli iki salon bulunmaktadır. Camiyle medrese arasında sivri kemerli, mermer çeşme vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir