Cerrahpaşa Külliyesi

İSTANBUL _ CERRAHPAŞA KÜLLİYESİ İstanbul Cerrahpaşa’dadır. 1593/1594′te Cerrah Mehmed Paşa, Mimar Davud Ağa’ya yaptırmıştır. Cami, medrese, türbe, hamam, çeşme yapılarından yalnızca hamam günümüze ulaşmamıştır. 1894 depreminde yıkılan bölümler, 1958-1960′ıa onarılmıştır. Cami kare planlıdır, ortada büyük, yanlarda altı yarım kubbeyle örtülüdür. Yedi kubbeli son cemaat yeri yıkılmıştır. Geometrik süslemen minber, dönemin önemli yapıtlarındandır. Camideki kalem işleri geç dönemdendir.
Medrese caminin kuzeyindedir. Klasik Osmanlı medreseleri planındadır. Türbe caminin kuzeybatısındadır; sekiz köşeli, kubbeli, iki dizi pencereli bir yapıdır. Burada Cerrah Mehmed Paşa ve oğullan gömülüdür.
Çeşme avlu duvarının kuzeybatı köşe-sindedir, aynası selvi, lale ve karanfil bezeklidir. 1594 tarihli yazıtı vardır.

16 köşeli, mermer havuzlu şadırvan, avlunun kuzeybatısındadır, mermer yarım sütunçeler ve palmet kuşağıyla süslüdür. Üstü açıktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir