Davut Pasa Külliyesi

Davutpaşa tarafından DAVUD PAŞA KÜLLİYESİ 1485 yılında yapılmıştır. Cami, medrese, türbe, imaret, sübyan mektebi, mahkeme, çeşme ve hamamdan oluşmaktadır. 1894/1895 depreminde imaret, mahkeme ve mektep yıkılmıştır. 1739 yılında tadilat görmüştür.

Cami, külliyenin merkezindedir. Zaviyeli camiler planında olup, ortada tek kubbeli ana mekân, yanlarda ikişer kubbeli yan bölümler bulunmaktadır. Önde 6 sütuna oturan 3 kubbeli son cemaat yeri vardır. Son cemaat yerinin sağında bulunan minarenin alt bölümü ilk yapıdandır.

Caminin güneyindeki 1473 tarihli türbe 8 köşeli, kubbeli bir yapıdır. Doğusu 3 sivri kemerli, kubbeli revaklıdır. Avlu çevresinde dizili, önü revaklı odalardan oluşan medresenin doğusunda dershane odası yer alır. Oda girişlerinde barok kalem işleri görülür. Çeşme, sivri kemerli, mermer teknelidir. Külliyenin hamamı, çifte hamam planındadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir