Nuruosmaniye Külliyesi

Çarşı kapı, Nuruosmaniye’dedir. Külliyenin yapımım 1748′de I. Mahmud başlatmış, 1755′te III. Osman döneminde bitirilmiştir. Mimarı Mustafa Ağa,yardımcısı Simon Kal-fa’dır. Külliye, cami, medrese, imaret, kütüphane, sebil, çeşme ve dükkânlardan oluşmaktadır. Burada klasik ölçülerden uzakla-şıldığı, yeni mimari öğelerin önem kazandığı görülmektedir. Yapılarda Barok üslubun etkisi belirgindir. Dış avlu iki büyük kapıyla Nuruosmaniye ve Kapalıçarşı’ya açılmaktadır. Çarşı yönündeki anıtsal kapının yanlarında sebil ve çeşme bulunmaktadır. Hünkâr Kasn’na giden rampanın altına dükkânlar yapılmıştır. Merkezde yer alan cami, yüksek bir kaide üstündedir, iç avlu oval biçimiyle klasik üsluptan tümüyle ayrılmaktadır. Avlu çevresi, 12 sütuna oturan 14 kubbeyle örtülüdür. Kare planlı ana mekân büyük kubbelidir. Yapı Barok üslupta 174 pencereyle aydınlanmaktadır. Klasik üsluptaki medrese caminin güneyindedir. imaret medreseye bitişiktir. Kubbeli girişten avluya geçilmektedir. Avlu çevresinde odalar vardır. Sebil dört mermer sütuna oturan ahşap saçaklı, kubbeli bir yapıdır. Kitaplık iç avlunun doğusundadır. Çok köşeli okuma salonu dört sütuna oturan oval kubbeyle örtülüdür. Türbe kitaplığın yanındadır. Kare planlı mekân, yüksek bir kasnağa oturan kubbeyle örtülüdür. Külliyenin yazıtları dönemin ünlü hattatları Rasim, Ye-dikulelizade Abdülhalim, Müzehhip Ali ve Mehmed Refi’nindir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir