Merzifonlu Kara Mustafa Pasa Külliyesi

MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ İstanbul Divanyolu’ndadır. Külliyenin yapımını 1681 ‘de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa başlatmış, o ölünce 1690′da oğlu Damat Ali Paşa’ca bitirilmiş-tir. Yapı topluluğunda medrese önem kazanmış, mescit dershane işlevini de yüklenmistir. Külliye 1960′ta onarılmıştır. Mescit-dershane sekiz köşeli, sağır kubbeli bir yapııdır. Girişte, dört sütunlu revak bulunmaktadır. Revaklı medrese odaları bu yapıyı U biçimi biçimi çevrelemektedir. Mescit dershane-nin sağinda, düz çatılı sıbyan mektebi var-dır. Caddenin köşesindeki sebil, 6 mermer gömme sütunludur. Sütunlar arası geometrik motifli dövme demir kafes biçimindedir. kubbe kurşun kaplıdır.
12 sütunla çevrili açık türbede 25 mezar bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir