Köprülü Külliyesi

İSTANBUL Divanyolundadır. 1661′de Köprülü Mehmed Paşa yaptırmıştır. Mescit,medrese, türbe, çeşme, sebil, kitaplık, han ve dükkânlar geniş bir alana yerleştirilmiştir. Küçük külliyede hanın çok büyük tutulması, XVII. yy’da bu kesimin ticaret yönünden devingenlik kazandığını göstermektedir. Sekiz köşeli mescit , dönemin özelliği olarak, dershane işlevini de üstlenmiştir. Medresenin revaklı, kubbeli odaları mescidi L biçimi sarmaktadır. Türbe 8 köşelidir. Köşeler, sütunlarla yuvarlat ılmışt ir. Kemer aralan tunç kafeslidir. Burada, Köprülü Mehmed Paşa, Fazıl Ahmed Paşa ve Ayşe Hanım gömülüdür. Çeşme, mescidin sokak yönündeki duvarın-dadır. Taş kemerli, rumî ve rozet süslemeli yapının 1661 tarihli yazıtı vardır. 1661 tarihli kitaplığı Fazıl Ahmed Paşa yaptırmıştır. Yapı, sütunlara oturan kubbeli revak ve kubbeli bir kare mekân planındadır. Vezir Hanı, iki katlı, orta avlu çevresinde dizili revaklı odalar planında bir yapıdır. Birinci kat oda ve revakları beşik tonoz, ikinci kattakiler ise kubbe örtülüdür. Avlunun ortasında mescit bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir