Atik Ali Paşa Külliyesi

İstanbul Çemberlitaş’tadır. 1496/1497′de Atik Ali Paşa yaptırmıştır. Cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, türbe, çeşme, Elçi Hanı yapıları topluluğudur. Elçi Hanı ve imaret yıkılmış, medrese özgün biçimini yitirmiştir. Cami, bir büyük, bir yarım kubbeyle örtülü ana mekân ve önünde beş kubbeli son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yapı bu planıyla, Bursa üslubuyla klasik üslup arasında geçişi belirlemektedir. Yanlarda ikişer kubbeli mekânlar bulunmaktadır. Son’cemaat yeri orta kubbesindeki malakâri kalem işleri özgün yapıdandır.

Klasik Osmanlı medreseleri planındaki yapının ön böiümü yol açılışında yıktırılmıştır. Sıbyan mektebi avlu kapısının yanında, dükkânların üstündedir. Tek dershaneli, tek odalı küçük bir yapıdır. Caminin güneyinde, kesme taştan, sekiz köşeli, kubbeli bir türbe vardır. Külliyenin mezarlığında önemli devlet ve bilim adamları gömülüdür. Caminin avlu duvarındaki çeşmeyi 1754′te Hekimoğlu Ali Paşa yaptırmıştır. Elçilerin ve yabancı konukların kaldığı Elçi Hanı, günümüze ulaşmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir