Fenari İsa Camii

FENARİ İSA CAMİSİ

İstanbul Vatan Caddesi’ ndedir. Patris ve Drungarios Konstantinos Lips 907′de yaptırmışlardır. Doğu duvarındaki yazıttan, Meryem’e adandığı anlaşılmaktadır. Latin işgalinde yağmalanan kilise, sonradan onarılmıştır. 1282′de, VIII. Mikhael’in karısı Theodora manastırı onartarak, güneyine, loannes Podromos’a adanan bir kilise yaptırmıştır.

Dönemin imparator soyundan birçok önde geleni burada gömülüdür. II. Bayezid döneminde, Fenari Alaeddin, cami ve zaviye haline getirmiştir. 1633′teki yangından zarar görünce Sadrazam Bayram Paşa onanmıştır. 1918 yangınında yıkıntıya dönmüş, 1958 onarımına değin ilgi görmemiştir.
Günümüzdeki yapı, birbirine bitişik iki kilise ile, kiliseleri batı ve güneyden L biçiminde saran koridordan oluşmuştur. Manastırın öbür bölümlerinden iz kalmamıştır.

Kuzeydeki ilk kilise; dört sütunlu, haç planlı bir yapıdır. XVII. yy’da sütunlar kaldırılmış, iki büyük kemerle kubbe desteklenmiştir. Güneydeki kilise, ortası yüksek, deh-lizli tiptir. Özellikle doğusundaki apsis çıkıntıları tuğla süsleme açısından ilginçtir. Burada da sütunlar kaldırılıp, tuğla kemer yapılmıştır. Her iki kilisenin de bezeme açısından zengin olduğu, günümüze gelebilmiş çok az kalıntıdan anlaşılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir