Fethiye Camii

Sultan Selim’in batısmdadır. Pammakaristos Manastın’nı 1067′de ölen loannes Komnenos’un yaptırdığı söylenmektedir. Ancak günümüzdeki yapıyı Mikhael Glabas’ın 1292-1294 arasında yaptırdığı bilinmektedir. 1315′te kilisenin güney duvarına bitişik ek kilisecik yapılmıştır. 1586′ya değin Ortodokslar’ın elinde kalan kilise bu tarihte III.Murad’in emriyle camiye dönüştürülmüştür. Sadrazam Sinan Paşa 1594′te batısında avluyu sınırlayan medreseyi yaptırmıştır. 1845-1846 arasında onarılmış, günümüzdeki minare yapılmıştır. 1938′de büyük ölçüde onarılmış ve incelemeler yapılmıştır.

Ana kilise dehlizli tipe örnektir. Dört kalın payeye oturtulan kubbe camiye çevrildiğinde iki kemere dayandırılmıştır. Üç yüzü de pencerelidir.

Ek kilisecik haç planlıdır. Pencereli yüksek kasnakları olan küçük kubbeleri vardır. Güney yüzü taş ve tuğlanın çeşitli biçimlerde kullanılmasıyla süslü, renkli bir görünüm almıştır. Ana kubbesi, ortada İsa ile çevresinde on iki Tevrat peygamberinin betimlendiği mozaikle süslüdür. Camide XVI. yy yapıtı, mermerden çok güzel bir minber bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir