Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

İstanbul Kadırga’ dadır. Mimar Sinan’ın en başarılı yapıtlarındandır. 1571′de yapılan külliye, Engebe!” bir alana geometrik bir düzen içinde yerleştirilen cami, medrese, tekke ve şadırvandan oluşmaktadır. Bu külliyede tekkenin mimari bir değer kazanması ilginçtir. Yapılar kuzey-güney ekseni üzerine yerleştirilmiş ve aynı eksene değişik büyüklük ve yükseklikte kubbeler oturtulmuştur.

Külliyenin merkezini oluşturan caminin kubbesi daha- büyük ve yüksektir. Kubbe yanlara doğru ikişer yanm kubbeyle genişletilmiştir. Yapı XVI. yy’ın özgün çinileriyle süslüdUr. Medresenin düz çatih revaklan ve kubbeli odaları cami avlusunu üç yönden çevrelemektedir. Kuzeyde, kubbeli büyük dershane vardır. Çok köşeli şadırvan, mermer kafeslidir. Tekke kubbeli ana metin ve yanlara doğru uzanan düz tavanlı semahane ptanmdadır. Ana mekânla kubbefi giriş ansı iki dizi beşik tonozludur. Avlunun öç yam önleri revaklı, tonoz örtülü odalarla çevrilidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir