Yeni Valide Külliyesi

YENİ VALİDE KÜLLİYESİ  Üsküdar’da İskele Meydanı’nın güneyindedir. 1708-1710′da III. Ahmed’in annesi Emetul-lah Sultan yaptırmıştır. 1964′te onarılmıştır. Avlu duvarının güneydoğu köşesine demir kafesli sebil, çeşme, türbe, muvakkithane bitişik olarak yerleştirilmiştir. Avlunun kuzey kapısı büyük tutulmuş, üstüne sübyan mektebi yapılmıştır. Dükkânlar, kuzey duvarının sokak yönündedir. Cami, avlunun ortasındadır. Ana mekânı örten büyük kubbe, yanlarda dört yarım kubbeyle desteklenmektedir. Beş bölümlü son cemaat yeri tonoz ve kubbe örtülüdür. Ahşap Hünkâr Kasrı doğudadır. Sekiz köşeli mermer şadırvan, Hattat Taib Çelebi’nin yazıtıyla süslüdür. Sebil, türbeye bitişiktir, kubbesi kurşun kaplıdır. Sebilin sağındaki çeşme Lale Devri üslubundadır. İmaret duvarındaki çeşmeyse üç köşelidir; yüzler ince sütunlarla bezelidir. Emetullah Hatun Türbesi sütunlu, sivri kemerli bir yapıdır, sütun araları kafes örgü biçimindedir. İmaret, caminin kuzeyinde büyük bir yapıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir