Mimar Sinan’ın Afyonkarahisar’da ki Yapıtları

Mimar Sinanın Afyon karahisardaki Yapıtları Mimar Sinan, hassa mimarı iken Bolvadin’e Kanuni’nin veziri Rüstem Paşa’nın buyruğuyla 3 yapıt kazandırmış­tır. Bolvadin, Kanuni döneminde doğu ile batıyı birbirine bağlayan Istanbul-Bağdat yolu üzerinde idi. Özellikle, kalabalık kervan yolcularından başka, doğudan-batıya geçen Türk ordularının da konaklama yeri idi. Rüstem Paşa, Mimar Sinan’a burada köprü, cami , çeşme ve hamam yaptırtmıştır. Kanuni’nin Tiflis ve Bağdat seferlerine bir hazırlık olmak üzere yapılan yol onarımı sırasında, Bolvadin-İshaklı Ovası’nda Akarçay üzerindeki Doğu Roma yapısı olan Kırkgöz Köprüsü yenilenmiş ve uzatılmıştır. Ayrıca, köprünün yatak üzerindeki bölümüne bir namazgah eklen­miştir. Köprüden namazgaha girilen kapı­nın üzerine beyaz mermerden iki satırlık bir yazıt konmuştur. Bu yazıt, günümüzde

Afyonkarahisar Müzesinde sergilenmektedir. Kanuni’nin ordusuyla iki kez geçtiği Kırkgöz Köprüsü, 375 metre uzunluğun­da, 64 gözlü mermer, görkemli bir köprüdür. Bolvadin yönündeki 175 metre­sini ve 22 gözünü Sinan yapmıştır. Köprünün dört gözü, Sakarya yönünden çekilen Yunan Ordusu’nca dinamitlenmiş­tir. Namazgah da bu sırada yıkılmış olup, yazıtda kaybolmuştur.Sonraki araştırma­larda yazıt bulunarak Afyonkarahisar Mü-zesi’nekonrriuştur.Yıkılan dört göz sonra­dan İkinci Kolordu Köprüsü Bölüğü’nce onarılmıştır

Cami ve Çeşme: Sinan’ın ikinci yapıtı, genişletmek amacıyla sonradan yıkılıp yeniden yapılan Çarşı Camisi’dir. Cami genişletilip yıkılırken, çeşme de yıkılmış­tır. Yalnız çeşmenin yazılı taşı ve yazıtı kalmıştır. Evliya Çelebi, Bolvadin camilerinden söz ederken, “Rüstem Paşa Camii Mimar Sinan’ın eseridir. Ruşen mabettir” demektedir.

Hamam: Mimar Sinan’ın Bolvadin’de ayakta kalabilen biricik yapıtı, Rüstem Paşa Vakfı adıyla tanınan hamamdır. Hamamın planı çok ilginçtir. Asıl hamam bölümü, altı köşelidir. Soğukluk, odalar ve soyunma yerleri ön tarafa, kurnalar ise kemerler içine yerleştirilmiştir. Küçük bir yapıdır, sevimli bir görünümü vardır.

Sinan ve yapıtlarını konu edinen “Tezkiret-ül Bünyan” ve Mustafa Saî Çelebi’nin Sinan’ın ağzından yazdığı “Tez­kiret-ül Ebniye”deki Mimar Sinan’ın yapıtlarını gösteren listede Rüstem Paşa Camisi bulunmaktadır. Köprü ve hama­mın adına rastlanmamaktadır. Kırkgöz Köprüsü onarım çalışması sayıldığı için bu listelerde geçmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir