Yerköy Kaplıcaları

Yerköy ilçesinde Ankara Yozgat karayolunun 7. km. içerisinde olup, Yozgat iline uzaklığı 47 km.’dir. Yapılan kimyasal ve fiziksel analizler sonucu klorürlü sülfatlı sular grubundan olan bu suyun bilinen en belirgin özelliği cilt hastalıkları ile romatizmal hastalıkları iyileştirici olmasıdır.

Yerköy Kaplıcasının suyu, tuzlu, sıcak ve radyoaktiftir. Etkenliği, özellikle termalitesine ve radyoaktivitesine bağlıdır. Lokal olarak uygulandığında, tuzluluğu da ön plana çıkar. Bilindiği gibi, tuzlu sular rezolutif özellik taşırlar. Bu nedenle, birçok enfeksiyon sekellerirıde ‘Kemik hastalıkları, jinekolojik sendromlar, bronşitler vs.’ ve bir tür intan artıklarının drenajında kullanılırlar. Termaliteleri spazmı çözdüğünden, bu etki daha da kuvvetli olur. Suyun taşıdığı radon gazı ise, solunum yollarından ve deriden organizmaya girerek, çeşitli safhalardan geçtikten sonra, yarılanma süresi daha uzun ömürlü ürünlere dönüşür. Bu yüzden, öncelikle solunum yoluyla alınan radon gazına ait etkiler görülürken, yarılanma süresi uzun olan devreler oluştuktan sonra diğer tesirleri ortaya çıkar. Bunlar endokrin sistemin uyarılması şeklinde özetlenebilir. Radon taşıyan su, ayrıca ürik asit salgısını da kolaylaştırır ve gut hastalığının tedavisinde önem kazanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir