Eski Şark Eserleri Müzesi

Arkeoloji Müzesi yanındadır. 1963-1973 arasında çağdaş müzecilik anlayışına göre yeniden düzenlenmiştir. Buradaki yapıtlar, dört ana bölümde sergilenmektedir:
Mezopotamya: Sümer, Akad, Asur ve Babil uygarlıklarına ilişkin buluntular, Mezopotamya’nın gelişimini belgeleyecek biçimde tarihsel dizin içinde sergilenmektedir. Mühür koleksiyonu önemlidir.

Mısır: İÖ 3000-İS 600 arasındaki buluntular sergilenmektedir. Bunların bir bölümü 1894′te Hidiv Abbas Paşa’ca armağan edilmiş , bir bölümü de Anadolu kazılarında bulunmuştur. Yapıtlar arasında taş ya da tunç heykelcikler, ağaç lahidler, gömüt buluntuları vardır.

Anadolu: İlk Tunç Çağ, Hitit İmparatorluk Dönemi, Geç Hitit Dönemi buluntuları sergilenmektedir. Bunlar arasında Hat-tuşaş. Zincirli ve Karkamış kazılarında ortayaı çıkarılmış çok çeşitli yapıt bulunmaktadır.
Arabistan: Bu koleksiyonda Arabistan Yarımadası’mn İslamiyet öncesi kültürlerine ilişkin yapıtlar vardır.

Müzenin en değerli parçalan arasında Asur Kralı II. Salmanasar’ın heykeli, Hitit Kralı IV.Tuthalia’nın kanatlı sfenk heykeli, mızraklı Asur askerlerini betimleyen kabartma, 10. X. yy’dan bir mumya, Sümer Kralı Fudea’nın heykeli ve pek çok çivi yazılı kil levha bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir