Toprakkale Kalesi

Osmaniye İlçesine bağlı Toprakkale Bucağındadır. Çukurova’yı güney­den gelebilecek saldırılara karşı korumak amacıyla yapılmıştır. Kervan yollarının bir­leştiği yerde, 75 m yükseklikteki yığma bir tepe üzerindedir. İÖ 312′den başlayarak, Selökidler, Romalılar, Abbasiler, Selçuklular, Ramazanoğulları ve Osmanlılarca dokuz kez onarılmıştır. Buraya, Hitit ve Asurlular “Carania”, Persler “Susanis”, Romalılar “Amanicae” (Caranadiopolis) adlarını ver­mişlerdir. Çevresinde savunma hendeği bu­lunmayan karakol niteliğinde… Devamını Oku »

Hemite Kalesi

Osmaniye İlçesinin 20 km kuzeybatısında ve Ceyhan Irmağının sol kıyısında Gökçedam (Hemite) Köyünde, sarp bir tepe üzerinde kurulmuştur. Haçlı Seferle­rinde önemli rol oynayan Kale, çeşitli tarihlerde onarılmıştır. Yer sarsıntılarıyla yıkılmamış ender kalelerdendir. Yontma taştan yapılmıştır. Üç kemerli, zafer takına benzeyen tek giriş kapısı vardır. Surları, 810 m. yükseklikte ve 1500 m. uzunluktadır. 70′er m. aralıklı,… Devamını Oku »

Karatepe Kalesi

Kadirli İlçesine bağlı Karatepe (Aslantaş) Köyü yakınındadır. Denizden yüksekliği 132 m’dir. 430 m çapında ve oval biçimdedir. Tarihi, Hititlere dayanır. Asurlularca yakılıp yıkıldıktan sonra, kulla­nılmamıştır. Karatepe’de 1946′da başlayan kazılarda Hitit Kralı Asistavandas’ın (İÖ VII. yy) sarayının kalıntıları gibi çok değerli Hitit yapıtları ortaya çıkarılmıştır. Hititçenin çö­zülmesini sağlayan yazıtlar burada bulun­muştur. Kazılarda çıkarılan yapıtlar, geniş bir… Devamını Oku »

Savranda Kalesi

Osmaniye’ye bağlı Kaypak (Serdar) Bucağının 4 km kuzeyindedir. Üç yönü Kaypak Çayı ile çevrili kalenin doğu yönü kayalığa dayanır. Sağlam kalmış kalelerdendir. Çevresi 800 m’yi aşar. 12 gözetleme kulesi vardır. Dikdörtgen biçimindedir. Surları 710, iki katlı burçları ise 812 m yüksekliğindedir. Burçların altında kale alanına açılan kapılar vardır. Surlar üzerindeki yol ise burçları birbirine bağla­maktadır.… Devamını Oku »

Haruniye Kalesi

Bahçe ilçesine bağlı Haruniye bucağının kuzeydoğusundadır. Ka­leyi VIII. yy’da Harunür Reşid’in komutan­larından Ferec yaptırtmıştır. Adını halifenin adından almıştır. Bugün yıkıntı halindedir.

Kokar Kaplıcaları

Kokar Kaplıcaları Osmaniye ili Kadirli ilçesinin Koçlu (Avluk) Köyü sınırları içerisinde bulunan Kokar İçmeleri ilçe merkezine 15 km. uzaklıktadır. Kaplıcanın çevresindeki kalıntılar, kaplıcadan Roma ve Bizans dönemlerinde de yararlanıldığına işaret etmektedir. Bizans döneminde kaplıcaya 5 km. uzaklıktaki Ağınağat mevkiinden buraya içme suyu getirildiği kalıntılardan anlaşılmaktadır. Kaplıcanın suyu mide, bağırsak, böbrek ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.… Devamını Oku »

Kurt Kalesi

Bahçe İlçesinin 10 km kuzeybatısında, Nurdağlarının alçak yamaç­larında Kurtlar Köyünde Ortaçağdan kalma karakol niteliğinde bir kale kalıntısıdır.

Kum Kalesi

Kadirli İlçesi dolaylarındaki Karatepe Ulusal Parkında, bulunan bir kale kalıntısıdır. Haçlılar yaptırmıştır. Sağlam kalan kalelerdendir. 6 burcu ve bir gözetleme kulesi vardır. Tek kapısı doğuya bakar. Karakol niteliğindedir.

Kastabala Antik Kenti

Kastabala antik kenti, Osmaniye ilinin 12 km kuzey-kuzeybatısında, Cevdetiye- Karatepe yolu üzerinde, Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köylerinin ortasında, Ceyhan nehrinin yakınlarında küçük bir ovaya hâkim kaya çıkıntısı üzerinde yükselen Ortaçağ kalesi çevresinde gelişen antik kenttir. Kastabala Ören Yerini ilk kez 1875 yılında İngiliz E.J. Davis tan ımlamış ve kamu oyuna duyurmuştur. Anazarbos ( Şimdiki adı… Devamını Oku »

Çardak Kalesi

Osmaniye İlçesinin Çardak köyü yakınında 200 m yüksekliğinde­ki bir tepe üzerindedir. Güneyden kuzeye giden kervan ve sefer yollarını korma amacıyla yapılmış bir Ortaçağ karakol kalesidir. İssus savaşında önemli bir yeri olmuştur. Çevresi 600 m kadardır. Dikdört­gen biçimindedir. 10 burçludur. Giriş kapısı doğuya bakar.

Domuztepe Kalesi

Kadirli ilçesinin 11 km doğusunda ve Ceyhan Irmağının doğu kıyısındaki bir höyüktedir. İÖ XI. yy’da Hititlerin yaptığı bir kale kalıntısıdır. Romalı­lar kaleyi yakıp yıkmışlar, taşlarıyla binalar yapmışlardır. IV. yy’dan kalma hayvan figürlü ve geometrik motifli mozaikler de Roma yapıtlarıdır.

Çem Kalesi

Kadirli İlçesinin 10 km kuzeydoğusunda, Roma döneminden kalma bir kale kalıntısıdır; güneyinde Roma kabart­maları vardır.