Hemite Kalesi

Osmaniye İlçesinin 20 km kuzeybatısında ve Ceyhan Irmağının sol kıyısında Gökçedam (Hemite) Köyünde, sarp bir tepe üzerinde kurulmuştur. Haçlı Seferle­rinde önemli rol oynayan Kale, çeşitli tarihlerde onarılmıştır. Yer sarsıntılarıyla yıkılmamış ender kalelerdendir. Yontma taştan yapılmıştır. Üç kemerli, zafer takına benzeyen tek giriş kapısı vardır. Surları, 810 m. yükseklikte ve 1500 m. uzunluktadır. 70′er m. aralıklı, ikişer katlı 20 burcu bulunmakta­dır. Romalılar döneminden kalma iki su kemeri dikkat çekicidir. Anavarza’ya su 12 ve 20 km. uzunluğundaki bu su kemerleriyle getirilmektedir. Batısında, Korent biçiminde 6 sütunlu bir III. yy zafer takı vardır. İçinde, Bizanslılardan kalma kaya kabartması (1516) ve Havari (Apostol) Kiliseleri; dış surlarının içinde de Roma döneminden kalma tiyatro, saray, tapınak, hamam yıkıntıları; doğusun­da, I. yy Roma kaya mezarları, fresklerle süslenmiş mezarlar, kilise ve sarnıçlar bulun­maktadır.Kayalara oyulmuş mezarlarda, insan figürleri ve cenaze töreni kabartmaları vardır. Kayanın üst düzlüğündeki iç kalede birçok kalıntılara rastlanır. Köyde ve sınırların batısında, 18 çeşit deniz hayvanını gösteren Anavarza mozaikleri vardır. Bunların, 3.55×10.75 m. boyutundaki bir havuz taba­nından kaldığı sanılmaktadır. Bu mozaikler, başka bir havuz tabanını oluşturan (Yunusa binmiş, eli kamçılı çocuk Eros) mozaiklerle birlikte 1961′de Adana Bölge Müzesine kaldırılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir