Ziga Kaplıcası

Ziga Kaplıcaları Güzelyurt / Aksaray’a 35 km. mesafede Ihlara yolu üzerindedir. Her yıl yaz aylarında çevre il ve ilçelerden gelen binlerce ziyaretçi burada konaklama imkanına sahiptir. Önceden rezervasyon yaptırılmadığı takdirde yer bulma imkanı yoktur. Başta romatizmal, hastalıklar olmak üzere metabolizma bozuklukları, sindirim sistemi hastalıkları, deri hastalıkları, göz hastalıkları ve kadın hastalıkları ile nevralji, nevrit ve kırık-çıkık şekillerine şifa aramak için buraya gelen kişiler tarihi ve doğal güzelliklerle dolu Ihlara Vadisini de görmektedirler. Ziga Kaplıcaları suyu sodyum klorürlü, sodyum bikarbonatlı ve kalsiyum karbonatlı sular grubundadır. Su bünyesinde 200-250 mg. arasında serbest karbon dioksit bulunmaktadır.

En önemli özelliklerinden birisi de iyot ve bromiyonca zengin olmasıdır. Fazlaca içilirse haksatif ve diüretik etki yapar. 234 mt den 47°C sıcaklığında 150lt/sn. su çıkarılmıştır. Hararet derecesi itibariyle sıcak sular gurubuna girer. Mevcut yetersiz tesisler yerine yeni 200 yataklı otel ve kür merkezi yaptırılacaktır. Projesi hazır olup, yap-işlet-devret modeli ile ihale edilecektir.

ZİGA KAPLICASININ ÖZELLİKLERİ:

Jeokimyasal sıcak sular tabiatta bulunan diğer sulardan farklı miktarda SiO2, Na(+), K(+), Ci(+), Ca(++), Mg(++), Cl, F(-), SO4(-), HCO3(–), HBO2 gibi maddeler içerirler. Ziga kaplıcalarından alınan numunenin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan; Radyoaktivite Analizi değerlendirmesi sonucu;Sodyum (Na) (mg/lt)-AAS-765,2Klorür (Cl) (mg/lt)-Titrimetrik-1480,16Hidrokarbonat (HCO3) (mg/lt)-Titrimetrik-1279,78Kalsiyum (Ca) (mg/lt)-Titrimetrik-550,7Sülfat (SO4) (mg/lt)-Spektrofotometik-36,32İletkenlik (EC) (uhos, 25C°)-Elektrometrik-5800Bor (B) (mg/lt)-Titrimetrik-25Toplam Sertlik (FS° )-162,8 olduğu görülmüştürBuna göre; 1-Ziga Jeotermal alanı sıcak suları NaCl, KCL ve Ca(HCO3)2, Na2SO4 karakterlidirler. 2-Toplam erişim madde içeriği 4500 (mg/lt) olup kaplıcalıkta şifalılık için aranılan erimiş madde miktarından yaklaşık 4,5 kat daha fazladır.

Hangi Hastalıklara İyi gelir, Faydaları

a)Romatizmal Ağrılar
b)Artoz (Eklem Kireçlenmesi)
c)Cilt Hastalıkları
d)Bel ve buna bağlı siyatik ağrılar
e)Karın içi spazmlardan doğan ve lezyona bağlı olmayan sendromlar
f)Böbrek taşlarının düşmesinde üreter üzerindeg)Karaciğer iltihapları ve safra kesesi üzerinde etkisi vardır.
3-Bu bölgedeki sıcak sular;a)Sera, kümes ısıtmasıb)Mantar yetiştirmec)Balneolojik banyolard)Kaplıcae)Toprak ısıtmasıf)Kent ısıtması (Alt sınır)g)Sağlık tesisleri, bina ısıtmasıh)Yüzme havuzlarıi)Fermantasyon ve damıtma işlemlerindej)Kuru buharın depolanması durumunda sağlık amaçlı kuru buhar banyoları olarak kullanımı uygundur.4-

Bu suların sulamada kullanılabilmesi için Bor içeriği 1 (mg/lt), EC si 225 uS/cm den büyük olmamalıdır. Elde edilen analiz rapor sonuçlarına göre; B oranı olması gereken konsantrasyondan 25, Na 70, SO4 1,5 kat daha fazla olduğu görülmüştür. B, Na, Cl ve EC si çok yüksek olan bu suların direkt olarak kullanılması sakıncalıdır. Kullanımdan sonra reenjekte edilmesi gerekir. 5-Yüksek erimiş madde içermesine rağmen asidik olması sebebiyle Ziga termal suları düşey yönde kabuklanma açısından sorun yaratmayacak ancak yüzeyde gazın uçması ve baziklenme sebebiyle kabuklanma sorunu yaratacağından direkt olarak kullanılamaz.

Bölge sularının kalsiyuma doygunluk dereceleri yüksektir. Bunun için ton başına kullanılacak inhibitör yaklaşık olarak 10 (g/lt) den az olmamalıdır.

Tesis Bilgileri
Aksaray Bereket Ltd. Şti. tarafından işletilen tesis 48 oda ve 96 yatak kapasitelidir. Tesiste kür merkezi ve 2 adet kaplıca havuzu bulunmaktadır. Tesis Mayıs ve Eylül ayları arasında hizmet vermektedir.
Adres : Yaprakhisar Köyü Mevkii Güzelyurt / Aksaray
Tel. No :0 382 213 64 39 Faks No : 0 382 454 55 00

Kaplıcalar Yönetmeliğine göre T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan Kaplıca İşletme İzni alan Aksaray Kaplıca Tesisleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir