Tumlu Kalesi

Tumlu (dumlu) Kalesi: Ceyhan Irmağının 17 km kuzeybatısındaki Dumlu Köyü dolaylarında, 70 m yüksekliğindeki bir tepe üzerindedir. AdanaKozan kervan yolu nu ve birçok kaleyi gözetlemeye elverişli bir konumdadır.

Kalenin çevresi 800 m’dir 8 burcu, doğuya açılan bir tek kapısı vardır. Ovaya bakan doğu köşesinde, bir gözetleme kulesi, ayrıca savunma hendekleri ile surlar bulun­maktadır. İçinde bazı yapı ve mahzen kalıntılarına ve sarnıçlarına rastlanmaktadır. Tepenin çevresinde kaya mezarları ve barı­naklar bulunmaktadır.

Düzgün kesme taşlardan yapılmış olan Dumlu Kalesi’si Ortaçağa ait olup, 11-12. yüzyıla tarihlenir. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nca 12.12.1982 tarih ve A- 4031 sayılı kararla tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir