Magarsus Antik Kenti

Karataş İlçesinin 5 km güneybatısında Dört Direkli ve Magarsos adları ile tanınan eski bir liman kentinin kalesidir. İlkçağda Mallos (şimdi yeri belli değil) Mopsuhestia, Hemite ve Asitavanda adlı antik kentleri koruyan bir kilit noktasın­dadır. Ortaçağda yıkılmış, Harunür Reşid’in oğlu Kasım onanmıştır. Piri Reis’in “Kitabı Bahriye” adlı (1517) yapıtında Od Kalesi olarak geçer.

Antik Kentin adı, Luvi dilindedir ve ilkçağlarda o yakınlarda denize akan Ceyhan Nehrine işaret etmektedir. Magarsa adı ırmağa işaret ettiğinden, Hellenleşme döneminde bu ad, sonuna “os” eklenerek Magarsos’a çevrilmiştir.

Büyük İskender, milattan önce 333’de Magarsos kentine uğramış ve bu tapınakta kurban töreni düzenlemiştir. Magarsos, Büyük İskender’in dua ettiği Athena Tapınağı ile ün kazanmıştır.

Türklerin hakimiyetinde , bu kente, kara taşlardan yapılma Bizans dönemi kilisesinden dolayı Karakilise demişlerdir. Ancak Türk-Bizans savaşları sırasında kilise yanınca, bu ad Yanık kilise olarak değiştirilmiştir. Günümüzde buradaki örenyer, Dört Direkli diye biliniyor ve alanda, yüzeyde, keramik parçaları dışında hemen hemen hibir kalıntı görülmemektedir.

Magarsus Kazı Çalışmaları

Antik Kent sınırları içinde 3000 kişilik bir de amfi tiyatro yer almaktadır. 2011’de amfi tiyatronun 4 parsel arsadaki 35 hissedarına bakanlık tarafından 1.5 milyon lira kamulaştırma bedeli ödenerek bölgede bakanlık destekli kazı çalışmaları başlatılmıştır.

Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Gülşen ve ekibinin katılımıyla, öncelikle antik tiyatroda yürütülecek kazı ve temizlik çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan ilk dilim ödenek gönderildi. İler ki dönemlerde de gereken ödenekler etap etap aktarılmaya devam edileceği bildirildi. Antik tiyatroda bitki ve ot temizliği ile başlanacak çalışmalar sonrasında, kazı çalışmalarının tiyatro çevresinde genişletilmesi öngörülüyor.

2013 yılında yürütülecek çalışmalar sonrasında antik tiyatronun planının çıkarılması sonrasında 2016 yılında tiyatronun rölöve ve restorasyon projeleri tamamlandı.

Adana Valiliği tarafından da her yönüyle desteklenen çalışmaların, iklim şartlarının uygunluğuna bağlı olarak devam edeceği söylendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir